DRAGON 450 WG 0.5 KG

zobacz zdjęcie w pełnym rozmiarze

  |   Kod produktu: 5639

0.00

  |  
niedostępny
OPIS DZIAŁANIA
Dragon 450 WG jest środkiem chwastobójczym w formie granul do sporządzania zawiesiny
wodnej, stosowanym nalistnie, przeznaczonym do wiosennego zwalczania jednorocznych i
wieloletnich chwastów dwuliściennych w pszenicy ozimej, życie, pszenżycie ozimym, jęczmieniu
jarym i pszenicy jarej.
Dragon 450 WG jest selektywnym herbicydem o działaniu systemicznym; pobierany jest poprzez
liście chwastów, a następnie szybko przemieszczany w całej roślinie. Środek blokuje działanie
enzymów podczas syntezy aminokwasów, jak również powoduje blokadę auksyn tj. hormonów
roślinnych odpowiedzialnych za wzrost roślin. W efekcie końcowym następuje zatrzymanie syntezy
aminokwasów w roślinach chwastów. Ponadto, środek zakłóca proces oddychania na poziomie
komórkowym.
W warunkach ciepłej i wilgotnej pogody działanie środka Dragon 450 WG jest szybsze, natomiast
w warunkach niskich temperatur (około 5ºC) zniszczenie chwastów następuje po około 3
tygodniach. Środek zwalcza chwasty, gdy minimalna temperatura dobowa w ciągu 6 dni po
wykonaniu zabiegu wynosi powyżej 5ºC. Środek najskuteczniej niszczy chwasty znajdujące się w
fazie 2-6 liści. Przytulię czepną zwalcza skutecznie do wysokości 20 cm, chwasty rumianowate do
wysokości 25 cm.
OPIS DZIAŁANIA
Dragon 450 WG jest środkiem chwastobójczym w formie granul do sporządzania zawiesiny
wodnej, stosowanym nalistnie, przeznaczonym do wiosennego zwalczania jednorocznych i
wieloletnich chwastów dwuliściennych w pszenicy ozimej, życie, pszenżycie ozimym, jęczmieniu
jarym i pszenicy jarej.
Dragon 450 WG jest selektywnym herbicydem o działaniu systemicznym; pobierany jest poprzez
liście chwastów, a następnie szybko przemieszczany w całej roślinie. Środek blokuje działanie
enzymów podczas syntezy aminokwasów, jak również powoduje blokadę auksyn tj. hormonów
roślinnych odpowiedzialnych za wzrost roślin. W efekcie końcowym następuje zatrzymanie syntezy
aminokwasów w roślinach chwastów. Ponadto, środek zakłóca proces oddychania na poziomie
komórkowym.
W warunkach ciepłej i wilgotnej pogody działanie środka Dragon 450 WG jest szybsze, natomiast
w warunkach niskich temperatur (około 5ºC) zniszczenie chwastów następuje po około 3
tygodniach. Środek zwalcza chwasty, gdy minimalna temperatura dobowa w ciągu 6 dni po
wykonaniu zabiegu wynosi powyżej 5ºC. Środek najskuteczniej niszczy chwasty znajdujące się w
fazie 2-6 liści. Przytulię czepną zwalcza skutecznie do wysokości 20 cm, chwasty rumianowate do
wysokości 25 cm.
Chwasty wrażliwe np.: chaber bławatek, fiołek polny przed kwitnieniem, gorczyca polna,
gwiazdnica pospolita, komosa biała w fazie do 4-6 liści właściwych, mak polny, mlecz zwyczajny,
maruna bezwonna, miłek letni, niezapominajka polna, ostrożeń polny, przytulia czepna, psianka
czarna, rdest plamisty, rdest powojowy, rumian polny, rumianek pospolity, stulicha psia, szarłat
szorstki, tasznik pospolity, tobołki polne, wyka wąskolistna, żółtlica drobnokwiatowa,
Chwasty średnio wrażliwe np.: babki, bodziszki, fiołek polny w fazie kwitnienia, jasnota
purpurowa, jasnota różowa, kurzyślad polny, mniszek pospolity, powój polny, poziewnik szorstki,
przetacznik bluszczykowy, skrzyp polny, rzodkiew świrzepa, samosiewy rzepaku,
Chwasty odporne np.: chwasty jednoliścienne.
II ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI
1. ZBOŻA OZIME
pszenica ozima
Opryskiwać wiosną od fazy początku krzewienia do fazy pierwszego kolanka (początek strzelania w
źdźbło)
Zalecana dawka: 33,3 g/ha
W celu jednoczesnego zwalczania chwastów dwuliściennych i miotły zbożowej można stosować
łącznie ze środkami:
Dragon 450 WG 33,3 g/ha + Apyros 75 WG 13,3 - 20 g/ha
Dragon 450 WG 33,3 g/ha + Apyros 75 WG 13,3 g/ha + Atpolan 80 EC 1,5 l/ha
Dragon 450 WG 33,3 g/ha + Attribut 70 WG 60 g/ha
Dragon 450 WG 33,3 g/ha + Atlantis 0,4 WG 150 – 200 g/ha + Actirob 842 EC 1,0 l/ha
pszenżyto ozime, żyto
Etykieta Dragon 450 WG, załącznik do zezwolenia MRiRW
Opryskiwać wiosną od fazy początku krzewienia do fazy pierwszego kolanka (początek strzelania w
źdźbło)
Zalecana dawka: 33,3 g/ha
Uwaga:
W celu jednoczesnego zwalczania chwastów dwuliściennych i mączniaka prawdziwego zbóż
można stosować mieszaninę:
Dragon 450 WG 33,3 g/ha + Atlas 500 SC 0,2 l/ha
2. ZBOŻA JARE
jęczmień jary, pszenica jara
Opryskiwać od fazy 3 liści do fazy pierwszego kolanka (początek strzelania w źdżbło)
Zalecana dawka: 33,3 g/ha
W celu uzyskania wyższej skuteczności zwalczania chwastów średniowrażliwych lub zwalczania
chwastów znajdujących się w wyższych stadiach oraz w przypadku wystąpienia silnego
zachwaszczenia w zbożach jarych stosować mieszaninę:
Dragon 450 WG 33,3 g/ha + Atpolan 80 EC 1,5 l/ha
Dragon 450 WG 33,3 g/ha + Olbras 88 EC 1,5 l/ha
Zalecana ilość wody: 150-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
III NASTĘPSTWO ROŚLIN
W przypadku wcześniejszego zaorania plantacji potraktowanej środkiem (w wyniku uszkodzenia
roślin przez przymrozki, choroby lub szkodniki) na polu tym można uprawiać zboża lub kukurydzę,
jednak nie wcześniej niż po 4 tygodniach od zastosownia środka lub zaorania plantacji na głębokość
co najmniej 15 cm.
Po wiosennym zastosowaniu środka, na jesień danego roku można uprawiać: zboża ozime, rzepak
ozimy, trawy, kapustę z rozsady oraz gorczycę.
Słoma z roślin opryskanych środkiem DRAGON 450 WG nie może być użyta do ściółkowania
międzyrzędzi w uprawie truskawek oraz do produkcji podłoża dla truskawek, tytoniu, upraw
grzybowych (w tym dla pieczarek), ani dla upraw warzyw np. pomidora, papryki, ogórka i innych
roślin dyniowatych, sałaty i innych warzyw.
Słoma ze zbóż opryskiwanych herbicydem DRAGON 450 WG może być użyta jako pasza lub
podściółka dla zwierząt.
Słoma z roślin potraktowanych herbicydem DRAGON 450 WG może być użyta/sprzedana poza
gospodarstwo w przypadku przeznaczenia jej na cele energetyczne – spalanie.
Środek DRAGON 450 WG zawarty w resztkach pożniwnych zbóż (słoma, plewy, ścierń) ulega
rozkładowi mikrobiologicznemu dopiero po ich wymieszaniu z glebą.
Najlepszym sposobem na zagospodarowanie słomy pochodzącej z roślin opryskanych środkiem
DRAGON 450 WG jest jej pozostawienie na polu i przeoranie.

Ilość:
 
 
do schowka

Inne produkty z tej kategorii