GOLD 450 EC 5L

zobacz zdjęcie w pełnym rozmiarze

  |   Kod produktu: 8877

0.00

  |  
niedostępny

Środek chwastobójczy w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej, stosowany nalistnie, przeznaczony do powschodowego zwalczania jednorocznych i wieloletnich chwastów dwuliściennych w zbożach ozimych i jarych.

Środek jest herbicydem działaniu systemicznym, pobierany jest poprzez liście chwastów, a następnie szybko przemieszczany w całej roślinie powodując jej deformację i zahamowanie wzrostu, co w efekcie powoduje zamieranie chwastu. Środek działa głównie poprzez liście chwastów, lecz w warunkach wysokiej wilgotności gleby może działać także poprzez korzenie. Fluroksypyr blokuje auksyny, tj. hormony roślinne odpowiedzialne za wzrost roślin. Unieczynnienie hormonów wzrostu powoduje wstrzymanie syntezy aminokwasów i białek.

DZIAŁANIE NA CHWASTY
Środek jest herbicydem działaniu układowym (systemicznym), pobierany jest poprzez liście chwastów, a następnie szybko przemieszczany w całej roślinie powodując jej deformację i zahamowanie wzrostu, co w efekcie powoduje zamieranie chwastu. Środek działa głównie poprzez liście chwastów, lecz w warunkach wysokiej wilgotności gleby może działać także poprzez korzenie. Fluroksypyr blokuje auksyny, tj. hormony roślinne odpowiedzialne za wzrost roślin. Unieczynnienie hormonów wzrostu powoduje wstrzymanie syntezy aminokwasów i białek. 2,4-D wstrzymuje rozwój tkanki merystematycznej odpowiedzialnej za wzrost roślin. Obie substancje biologicznie czynne działają jednakowo skutecznie zarówno w części korzeniowej, jak i w części nadziemnej.
Pierwsze efekty działania są widoczne już po kilku dniach. W warunkach ciepłej i wilgotnej pogody całkowite zamieranie chwastów następuje po 2-3 tygodniach.
Środek najskuteczniej niszczy chwasty znajdujące się we wczesnych fazach wzrostu: od fazy dwóch do ośmiu liści (przytulia czepna do fazy 8 okółków, chwasty rumianowate do fazy rozety o średnicy około 5 cm).
Intensywność działania środka zależy od terminu wykonania zabiegu, fazy rozwojowej rośliny uprawnej, zwartości łanu, stanowiska oraz warunków atmosferycznych.

Chwasty wrażliwe np: blekot pospolity, bniec biały, chaber bławatek, gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, jasnota różowa, komosa biała, niezapominajka polna, ostrożeń polny, poziewnik szorstki, przytulia czepna, rdest plamisty, rdest powojowaty, rumian polny, rumianek pospolity, stulicha psia, tasznik pospolity, tobołki polne.
Chwasty średnio wrażliwe np.: fiołek polny, krzywoszyj polny, przetaczniki, maruna bezwonna, samosiewy rzepaku.
Chwasty odporne np: chwasty jednoliścienne.

ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI
- pszenica ozima, pszenica jara, pszenżyto ozime, pszenżyto jare, jęczmień ozimy, jęczmień jary, owies, żyto.
Zalecana dawka: 1-1,25 l/ha.
Opryskiwać od fazy 3 liści do fazy pierwszego kolanka zbóż.
Wyższe z zalecanych dawki środka stosować w warunkach silnego zachwaszczenia oraz zwalczania takich chwastów jak: jasnoty, przytulia czepna, chwasty rumianowate, ostrożeń polny.

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

UWAGI ODMIANOWE
1. Środek zastosowany
a) w fazie początku strzelania w źdźbło żyta (odmiana Walet),
b) krzewienia i początku strzelania w źdźbło jęczmienia jarego (odmiana Annabel)
może spowodować przejściowe zahamowanie wzrostu roślin oraz odbarwienie blaszek liściowych.
2. W niektórych odmianach pszenicy ozimej (np. odmiana Kaja), pszenicy jarej (np. odmiana Koksa), pszenżyta jarego (np. odmiana Wanad) środek może spowodować obniżenie plonu ziarna.

UWAGI:
1. Na teren potraktowany środkiem nie wpuszczać zwierząt gospodarskich, zwłaszcza bydła mlecznego, przez 21 dni od opryskiwania.
2. Spadki temperatur poniżej 5°C występujące w kilka dni po zabiegu mogą wpłynąć na obniżenie skuteczności środka.

NASTĘPSTWO ROŚLIN
Środek rozkłada się w glebie w ciągu okresu wegetacji nie stwarzając zagrożenia dla roślin uprawianych następczo.
W przypadku konieczności zaorania plantacji potraktowanej środkiem w wyniku uszkodzenia roślin przez przymrozki, choroby lub szkodniki, po wykonaniu intensywnej uprawy przedsiewnej można uprawiać wszystkie rośliny.


Ilość:
 
 
do schowka

Inne produkty z tej kategorii