ATLANTIS 12 OD 0.5 L

zobacz zdjęcie w pełnym rozmiarze

  |   Kod produktu: 1111

0.00

  |  
niedostępny
Środek chwastobójczy, koncentrat w formie zawiesiny olejowej do rozcieńczania wodą,
stosowany nalistnie przeznaczony do powschodowego zwalczania chwastów jednoliściennych
i niektórych dwuliściennych w pszenicy ozimej, pszenżycie ozimym i życie.
Środek pobierany jest poprzez liście w mniejszym stopniu poprzez korzenie chwastów i
przemieszczany w roślinie, powodując zahamowanie rozwoju i wzrostu chwastów.
Najskuteczniej niszczy chwasty jednoroczne intensywnie rosnące, znajdujące się w fazie 2-3
liści. Widocznymi objawami działania środka są: wstrzymanie wzrostu chwastów w ciągu
pierwszych kilku dni po zabiegu, pojawienie się nekrotycznych plam i postępujące powolne
zamieranie roślin. Całkowite zamieranie chwastów następuje w 4-6 tygodni po zabiegu

ZAKRES STOSOWANIA

ROŚLINY ROLNICZE

A) PSZENICA OZIMA, PSZENŻYTO OZIME

Zalecana dawka - 0,45-1,2 l/ha

Opryskiwać wiosną po rozpoczęciu wegetacji roślin do początku strzelania w źdźbło.

Zalecenia szczegółowe

Do zwalczania miotły zbożowej i wrażliwych chwastów dwuliściennych środek stosować w

dawce 0,45-0,6 l/ha (wyższą z zalecanych dawek stosować w przypadku intensywnego

zachwaszczenia i na chwasty bardziej zaawansowane w rozwoju).

Do zwalczania owsa głuchego, stokłosy żytniej, wyczyńca polnego środek stosować w dawce

0,9-1,2 l/ha (wyższą z zalecanych dawek stosować w przypadku intensywnego

zachwaszczenia i na chwasty bardziej zaawansowane w rozwoju).

B) ŻYTO

Zalecana dawka - 0,45 l/ha

Zabieg wykonać wiosną po ruszeniu wegetacji w fazie krzewienia do początku strzelania w

źdźbło

Celem rozszerzenia zakresu zwalczanych gatunków chwastów w pszenicy ozimej, pszenżycie

ozimym i życie środek Atlantis 12 OD można łącznie stosować ze środkami: Grodyl 75 WG,

Sekator 125 OD, Mustang 306 SE oraz Granstar 75 WG w następujących dawkach:

Etykieta Atlantis 12 OD, załącznik do zezwolenia MRiRW

Atlantis 12 OD 0,45 l/ha + Grodyl 75 WG 40 g/ha

lub

Atlantis 12 OD 0,45 l/ha + Sekator 125 OD 0,15 l/ha

lub

Atlantis 12 OD 0,45 l/ha + Mustang 306 SE 0,6 l/ha

lub

Atlantis 12 OD 0,45 l/ha + Granstar 75 WG 25 g/ha.

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha

OPIS DZIAŁANIA

Środek chwastobójczy, koncentrat w formie zawiesiny olejowej do rozcieńczania wodą,

stosowany nalistnie przeznaczony do powschodowego zwalczania chwastów jednoliściennych

i niektórych dwuliściennych w pszenicy ozimej, pszenżycie ozimym i życie.

Środek pobierany jest poprzez liście w mniejszym stopniu poprzez korzenie chwastów i

przemieszczany w roślinie, powodując zahamowanie rozwoju i wzrostu chwastów.

Najskuteczniej niszczy chwasty jednoroczne intensywnie rosnące, znajdujące się w fazie 2-3

liści. Widocznymi objawami działania środka są: wstrzymanie wzrostu chwastów w ciągu

pierwszych kilku dni po zabiegu, pojawienie się nekrotycznych plam i postępujące powolne

zamieranie roślin. Całkowite zamieranie chwastów następuje w 4-6 tygodni po zabiegu.

Chwasty wrażliwe w dawce 0,9-1,2 l/ha np: owies głuchy, stokłosa żytnia, wyczyniec

polny.

Chwasty wrażliwe w dawce 0,45-0,6 l/ha np: miotła zbożowa, gorczyca polna, gwiazdnica

pospolita, komosa biała, maruna bezwonna, niezapominajka polna, rumian polny, samosiewy

rzepaku, tasznik pospolity, tobołki polne.

Chwasty średnio wrażliwe np: fiołek polny, mak polny, przetaczniki.

Chwasty odporne np: przytulia czepna, rdesty, chwasty wieloletnie głęboko korzeniące się.

 ZAKRES STOSOWANIA

ROŚLINY ROLNICZE

A) PSZENICA OZIMA, PSZENŻYTO OZIME

Zalecana dawka - 0,45-1,2 l/ha

Opryskiwać wiosną po rozpoczęciu wegetacji roślin do początku strzelania w źdźbło.

Zalecenia szczegółowe

Do zwalczania miotły zbożowej i wrażliwych chwastów dwuliściennych środek stosować w

dawce 0,45-0,6 l/ha (wyższą z zalecanych dawek stosować w przypadku intensywnego

zachwaszczenia i na chwasty bardziej zaawansowane w rozwoju).

Do zwalczania owsa głuchego, stokłosy żytniej, wyczyńca polnego środek stosować w dawce

0,9-1,2 l/ha (wyższą z zalecanych dawek stosować w przypadku intensywnego

zachwaszczenia i na chwasty bardziej zaawansowane w rozwoju).

B) ŻYTO

Zalecana dawka - 0,45 l/ha

Zabieg wykonać wiosną po ruszeniu wegetacji w fazie krzewienia do początku strzelania w

źdźbło

Celem rozszerzenia zakresu zwalczanych gatunków chwastów w pszenicy ozimej, pszenżycie


Ilość:
 
 
do schowka

Inne produkty z tej kategorii